Author: vietthanh228

Với những người trung tuổi, khi nhắc đến Hải Dương, ngoài bánh đậu xanh, còn có một biểu tượng nữa hay được đề cập tới: sứ Hải Dương Là người con của Hải Dương, tôi hiểu đấy từng là niềm tự hào là của cả nền công nghiệp miền Bắc, chứ không phải riêng người…

Read More Bổ nhiệm nhầm