Góc nhìn

Một trang tin vừa kể câu chuyện về những bệnh nhân tuyệt vọng vì ung thư phổi, nay chiến thắng số phận bằng cách từ chối sự giúp đỡ của y học hiện đại, tự chữa theo phương pháp “Thực dưỡng Ohsawa”. Là một bác sĩ, tôi vừa mừng cho những bệnh nhân ấy, vừa…

Read More Vái tứ phương

Liệu chuyện cán bộ “bị ép nhận phong bì” có tồn tại?  Tất nhiên là có. Nó đã luôn tồn tại đâu đó trong các lời khai của những người bị phát hiện đã chạm tay vào cái phong bì. Và đôi lúc, lời khai này được các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận.…

Read More Ép nhận phong bì